Меню
Your Cart

Wi-fi Анализ

От резултатите на планирането/проектирането на мрежата ще зависи работата на Wi-Fi през целия жизнен цикъл на мрежата, говорим за години.

Ако искате да изградите средна или голяма Wi-Fi мрежа, където най-малкото количество точки са няколко десетки, а в големи обекти това количество може да е в стотици или хиляди точки, имате нужда от инструменти за планирането на такава внушителна мрежа.

От резултатите на планирането/проектирането на мрежата ще зависи работата на Wi-Fi през целия жизнен цикъл на мрежата, говорим за години.

Ако сгрешите и заложите по-малко точки за достъп, нарасналото след 3 години натоварване на мрежата ще накара хората да се изнервят или средата ще спре да бъде прозрачна за тях, гласовата връзка ще стане по-некачествена, видеото ще „засича“, а данните ще се прехвърлят много по-бавно.

Ако сгрешите (или се презастраховате) и заложите повече точки за достъп, ще платите повече и може веднага да се появят проблеми. При Wi-Fi мрежите трябва да се стремите към златната среда. Точките за достъп трябва да са точно толкова, колкото да могат да се решават различни задачи, зависи от мрежата.

Какво ще получите от Alpha Partner?

 • Професионални измервания за безжични мрежи “Wi-Fi Survey”
 • Спектрален анализ на радиоефира
 • Локализиране на радио-интерференти източници
 • Поддръжка

Професионално планиране и обслужване на Wi-Fi мрежи

Ние от Алфа Партнър използваме мощен и удобен инструмент за събиране, визуализация и анализ на данни в Wi-Fi мрежите от стандарт 208.11 a/b/g/n/ac/ax. За да се внедри и използва безжична мрежа, е необходимо да се използват професионални програмни продукти, които ще помогнат да се опрости значително изпълнението на такива сложни и трудоемки задачи като изграждане на карта на покритие, анализ на интерференциите и на нивото на сигнала, разпределяне на Wi-Fi канали и т.н.

За решението на тези задачи ние използваме професионален софтуер, с който ще можем да съкратим съществено времето и разходите за планиране и обслужване на мрежата Ви, да увеличим производителността ѝ, да разширим покритието ѝ.

Какво ще получите, ако изберете Wi-Fi Survey от Алфа Партнър?

 • Лесно и бързо събиране на данни;
 • Пасивно и активно инспектиране на RF-планирането;
 • Спектрален анализ;
 • Всестранен анализ на безжичните мрежи с удобни и нагледни визуализации на нивото на сигнала, грешките, зоните на покритие на точките за достъп, скоростта на преноса на данни, проблеми в мрежата;
 • Автоматично откриване на точки за достъп;
 • Детайлна информация за всяка точка за достъп: работен канал, максимална скорост за пренос на данни, информация за компанията производител ии т.н.
 • Пълна поддръжка на мрежи със стандарти 802.11ax, 8802.11a, 802.11b, 802.11n и 802.11 ac;
 • Инспектиране с използването на GPS;
 • Широк избор от шаблони на антени, които позволяват да се моделират точките за достъп на основните доставчици на Wi-Fi оборудване, което ще откриете при нас;
 • Подробни отчети в PDF, HTML и други формати;
 • Достъпна цена.
 • Wi-Fi Survey

Защо да изберете Алфа Партнър за Wi-Fi Survey?

Проектът за Wi-Fi мрежи винаги трябва да включва радио изследване на обекта на стадий проектиране и преди началото на инсталацията на оборудването. Това е единствената наистина реална възможност да получите достатъчно основания да се създаде работещи решение за безжична мрежа.

С безжичните системи е много трудно да се предскаже как ще се разпространят радиовълните и да се определи наличието на интерференции, без да се използва тестово оборудване. Ако имате нужда от помощ за прочуването и измерването на Wi-Fi мрежата във Вашия обект, ако имате нужда от поддръжка и анализи, изберете Алфа Партнър!

   

Този сайт изпозлва бисквитки. Научете повече