Решенията от Honeywell за разпределителни центрове осигуряват технологии за удобна връзка със служители, активи и процеси.