Меню
Your Cart

Cisco Systems

Днес компания Cisco Systems е световен лидер в сферата на мрежовите технологии, които променят начините на общуване между хората, връзката и съвместната работа. Въпреки че Cisco не е първата компания в света, която разработва и продава маршрутизатори – устройства, пренасочващи компютърния трафик от една мрежа към друга, тя създава първият търговски успешен многопротоколен маршрутизатор. Много хора наблюдават и отбелязват, че Cisco усъвършенства на практика цял набор от принципи за водене на бизнес.

Какво е Cisco?

Cisco Systems (съкратено Cisco) е американска транснационална компания, която разработва и продава мрежово оборудване, една от най-големите компании в света, специализиращи в сферите на високите технологии. Cisco нарича себе си „световен лидер в сферата на мрежовите технологии“.

Компанията предлага над 80% от маршрутизаторите, явяващи се основата на Ethernet. Cisco е основен доставчик на компютърни инфрамрежи за бизнеса. Мрежовите решения Cisco осигуряват работата на обединените мрежи на хиляди компании, университети, правителствени организации и служби по цял свят. 

Наличието на серии легендарни продукти само по себе си не може да гарантира огромния успех, който има днес компания Cisco.

Също така Cisco Systems създава многостепенна система за сертификация на инженери по компютърни мрежи CCIE (Cisco Certified Internetwork Expert). Тъй като изпитите с тази система проверяват знанията не само за продуктите Cisco, а също и знанията за мрежовите технологии и протоколи, много организации признават ценността на професионалните сертификати Cisco.

Централният офис на компанията е в Сан Хосе, щата Калифорния. Президентът и генерален директор на компания Cisco е Джон Чембърс.

Cisco – как започва всичко?

През 1984 година съпрузите Леонард Босак и Сандра Лернър, работещи като обслужващ компютърен персонал в различни факултети към Станфордския университет, основават компания Cisco Systems. Те изпитват някои затруднения при установяването на връзка помежду си от личните им системи. Трябвало е да направят така, че компютърните им системи да могат да общуват помежду си. Затова, за да има връзка между два несъвместими компютъра, намиращи се в различни департаменти, те създават в дома си шлюз сървър. Той е помогнал на машините от два факултета към Станфордския университет да обменят данни с помощта на мрежовия протокол Internet Protocol (IP).

Скоро след това им постижение те решават да изпитат щастието и да създадат търговски вариант на шлюз сървъра. Първото помещение на компания Cisco, където се осъществява разработването и производството, е всекидневната на семейство Босак. За да регистрират компанията си, сътрудниците е трябвало да платят от личните си спестявания.

Името Cisco

Когато основателите избирали име за компанията си, те често попадали на имена, които са вече заети и се използват. Всъщност през 1984 година е основана компания cisco Systems Inc. Обърнете внимание на малката буква „c“ в първоначалното име на компанията. Има много слухове и обяснения за произхода ѝ.

Тя се интерпретирала като опит да се смутят редакторите, когато започвали изречение с името на компанията, или като грешка на юристите, предлагащи проект за името. За причини се изтъквали и скъсан лист хартия, на което първоначално името е било San Francisco Systems, и просто опитът да изпъкнат.

Въпреки че през 1992 година името на компанията е сменено официално на Cisco Systems Inc. Преходът от малката буква „c“ е посрещнат от ортодоксите на cisco с известни колебания, но днес повечето използват името Cisco Systems Inc., с изключение, може би, на непреклонните инженери от времената на cisco Systems. И до днес можете да срещнете „ciscoSystems“ в съобщенията от IOS и отчетите за грешки.

Логото на компанията представлява стилизирано изображение на моста “Златна порта” (Golden Gate Bridge).

Cisco – историята на успеха!

1985 г. Разработен е първият корпоративен логотип на Cisco. Започва да се продавва първият продукт на компанията – подсистемата MIES. Служители – двама.

1986 г. Нает е първият служител. Cisco представя първият си новаторски продукт – рутерът Advanced Gateway Server (AGS). Брой служители – 6.

1987 г. Cisco разработва протокол за маршрутизиране IGRP (Interior Gateway Routing Protocol) – първият протокол, който поддържа изграждането на големи глобални мрежи. Показателен е фактът, че сред служителите няма нито един мениджър или търговец – само инженери и програмисти. Служителите на компания Cisco вече са 9.

1988 г. Президент и главен изпълнителен директор на Cisco става Джон Моргридж. Компанията изкарва на пазара многопортовия мрежов интерфейс MCI (Multiport Communication Interface). Трябва да отбележим, че в онзи момент това е било изключително удачно – липсата на подобни решения позволило на компанията на практика веднага да заеме лидерски позиции в сферата на разработката на мрежови технологии, работещи на базата на IP (интернет протокол). Служители – 29.

1989 г. Разработен и инсталиран на маршрутизаторите протоколът BGP (Border Gateway Protocol), използван и до днес. Развитието на компанията имало нужда от повече средства, отколкото можели да си позволят да инвестират основателите на компанията, независимо от постоянно растящите им приходи. Дон Валентино, известен с инвестициите си в Oracle и Apple, инвестирал в компанията 2,5 милиона, като така получил права върху една трета от капитала. Служители – 111.

1990 г. служителите вече са 251. На пазара излиза първият рутер за отдалечен достъп Cisco IGS (Integrated Gateway Server). През 1990 година Босак и Лернър излизат от компанията със 170 милиона долага, след като инвеститорите вкарват в управленския екип професионални мениджъри. По-късно Босак и Лернър се развеждат.

1991 г. Джон Чембърс става старши вицепрезидент на Cisco, който отговаря за продажбите и операциите на световния пазар. Служителите тогава вече са 503.

1992 г. Cisco регистрира първия си патент №5.088.032, който описва нов метод и ново устройство за маршрутизиране на трафик между компютърни мрежи с помощта на протокола IGRP. Компанията създава семейство от комуникационни сървъри и изкарва на пазара Cisco IOS (Cisco Internetworking Operating System – междумрежова операционна система) за управление на рутери. IOS е едно от най-добрите мрежови системни програмни средства в света. Появява се моделът маршрутизатор Cisco 3000 и се анонсира Cisco 4000, предназначени за регионални и градски отделения на компаниите. Появява се първата реклама в печатно издание. Служителите по това време са 875.

1993 г. Cisco придобива външната компания Crenscendo Communications заедно с технологията CDDI, която позволява предаването на данни по медна жица със скорост 100 Мб/с. Появява се платформа за отдалечен достъп Cisco 2000, разпространяваща функцията на корпоративна мрежа в отдалечени точки. На пазара излиза рутерът Cisco 7000, а служителите на компанията вече наброяват 1479.

1994 г. Придобити са 3 компании. Cisco изкарва на пазара 4 нови модели маршрутизатори за отдалечен достъп от семейството на Cisco 2000, включително модела Cisco 2500 – първият компактен рутер с пълна функционалност, предназначен за малки предприятия и отдели на големи компании. Появява се комутаторът Catalyst – първият интелигентен комутатор за работни групи, работещи в средата клиент/сървър. Брой служители – 2269.

1995 г. Cisco е с придобити още 4 компании. Джон Чембърс става главен изпълнителен директор на Cisco. Анонсиран е Catalyst 5000 – първото многостепенно модулно устройство с функции за маршрутизиране, комутация и виртуални локални мрежи. Появява се рутер Cisco 7500 – първият мултигигабитен маршрутизатор на Cisco с интефейс Packet-over-SONET, осигуряващ предаването на данни в пакети по канали SONET. Това устройство променя радикално начините за предаване на интернет трафик и IP трафик на големи разстояния. Служители към онзи момент – 3827.

1996 г. Компания Cisco придобива 7 компании. Представя на пазара милионното си устройство за достъп и придобива компания StrataCom, водещ доставчик на ATM (Asynchronous Transfer Mode) решения. На пазара излиза първият универсален сървър за достъп Cisco 7200, който разпространява функциите на по-старото ниво на по-широк кръг от мрежови архитектури. Служителите в този период са вече 8259.

1997 г. С 10728 служители Cisco придобива 11 компании. За първи път компанията попада в списъка на 500-те най-големи компании в света на списание „Форчън“. Започва нетърговска програма за мрежови академии за тези, които искат да получат умения за проектиране, разрастване и поддържане на компютърни мрежи. CCIE е комплексна програма за електронно обучение, предоставяща на студентите знания в областта на технологиите на интернет, необходими в условията на глобалната икономика. Cisco анонсира първото в отрасъла решение за безопасност на предприятията и изкарва на пазара продукти от серия „Voice over IP“ и „Fax over IP“, пристъпвайки към нов етап на стратегическо интегриране на глас, видео и данни.

1998 г. Придобити са 9 компании. Cisco става първата в историята компания с пазарна капитализация от 100 милиона долара за 14 години. Служители – 14623.

1999 г. Придобива 17 компании и обявява стратегия за изграждане на корпоративни виртуални частни мрежи (VPN), и изкарва на пазара пакет от решения за VPN. Служители – 20657.

2000 г. 34613 служители. Придобива 23 компании. Cisco влиза в историята на киноизкуството, заснемайки първия в света цифров филм (Titan A.E) за предаване по интернет каналите. Cisco отваря интернет къща с площ 50 кв.м. Всички системи на тази къща, от охранителни до осветителни, са базирани на технологиите за високоскоростен непрекъснат достъп в интернет.

2001 г. Служителите на компанията вече наброяват 38402-ма. Придобива още 2 компании. Cisco предлага програмата си Internet Business Roadmap, която повишава мобилността и конкурентоспособността на малки и средни предприятия с помощта на приложения за електронен бизнес (e-Business). Cisco анонсира решението VSR (Very Short Reach Optics) за икономично мащабиране на IP мрежите и изкарва на пазара маршрутизатора Cisco 12400 – най-мощното и конкурентоспособно устройство за мрежова инфраструктура 10 G IP/MPLS. Cisco създава Smart – ново семейство от интегрирани устройства за достъп – Cisco Smart AD2400.

2002 г. Придобити са още 5 компании. Cisco изкарва на пазара нови апаратни и програмни продукти за безопасност, включително гигабаритни междумрежови екрани, системи за предотвратяване на проникване и подобрени технологии на виртуалните частни мрежи (Cisco VPN). Служителите стават 35670.

2003 г. Придобива 4 компании, включително Linksys Group, и стъпва на пазара за домашните мрежи. Служители – 34466.

2004 г. Cisco представя системата Cisco CRS-1 (Carrier Routing System), която веднага попада в книгата „Световни рекорди на Гинес“ като най-мощният в света интернет рутер. Cisco попълва портфолиото си с решения за IP комуникации с технологии за видео телефонизация (Video Telephony Advantage), осигурявайки на потребителите възможност за мигновено установяване на видео връзка в киберпространството. Служители – 34371.

2005 г. Придобива 11 компании. Cisco представя и започва да предлага на пазара Linksys One – комуникационно решение за малки предприятия. Съобщава за голяма инвестиционна инциатива в Индия на обща стойност над 1 милиард долара. Служители – 38413.

2006 г. С 51840 служители компанията придобива още 8 компании. Разработена е технологията CiscoTelepresence – за отдалечени бизнес преговори в реално време, която позволява на хората от различни страни и на различни континенти да провеждат виртуални срещи „лице в лице“.

2007 г. Придобити са още 11 компании. Cisco придобива компания WebEx – световен лидер в сферата на предложенията за съвместна дейност. Новата технология Cisco Digital Media System предоставя на организациите динамични аудио и видео технологии от бизнес клас за лесно свързване с клиенти, служители и студенти навсякъде и по всяко време. Служителите са вече 63050.

2008 г. Придобити са 11 компании през тази година. Една от тях е Nuovo Systems – Cisco прави важна крачка в разработването на ефективна архитектура на центровете за обработване на данни. Рутер на Cisco е изпратен на Международната космическа станция.

В днешно време компанията наброява над 57 хиляди служители в много филиали и офиси по целия свят и представя най-добрите продукти и решения в областта на организирането на мрежите и предаването на информация. Партньорската мрежа на компанията включва 200000 партньори, в частност 35000 самостоятелни прекупвачи, внедрители и консултанти, благодарение на които Cisco получава огромна част от приходите си (около 90%) в сегмента на големите компании, средния и малкия бизнес.

Финансовият оборот на компанията през 2009 финансова година е бил 36,12 милиона долара, а чистата печалба – 6,13 милиона. Днес Cisco е един от най-скъпите брандове в света.

За времето на своето съществуване Cisco прераства в многофункционална корпорация, разполагаща с над 200 отделения в 54 страни с персонал над 12000 души. През 1990 година Cisco става обществена компания. Днес офиси на фирмата има в Аржентина, Австралия, Китай, Чили, Израел, Малайзия, Обединените арабски емирства, Испания, Швеция и много други страни. При това фирмата е третата по големина в NASDAQ и влиза в броя на 40-те най-големи компании по мерките за пазарна капитализация в света.

Придобиването от компания Cisco Systems на такива компании като Precept Software, NetSpeed, WheelGroup, LightSpeed International и други, а също и богатият опит като лидери в сферата на мрежовите технологии правят Cisco основен доставчик на технологии за комутация за глобалните мрежи.

Тайната на този успех е в мобилността. Cisco е разпознала опасността да стане монолитна и бавна, преди това да се превърне в проблем. Cisco Systems не придобива друга компания, за да премахне конкурент от пазара, където иска да е лидер. Компания се купува, ако се вижда дългосрочна перспектива в продуктите на тази компания, хармонираща с плановете на Cisco, и когато бизнес и финансовите обстоятелства са благоприятни и за двете организации.

Cisco Systems е световен лидер в областта на мрежовите решения, които намират широко приложение както в производството, логистиката и транспорта, така и в продажбите на дребно, администрацията, банковия и други сектори.

Компанията разработва иновативни решения, представя визия за приложението и развитието на технологиите в бъдеще, имайки предвид все по-голямото количество данни, които е необходимо да бъдат обработени, анализирани и защитени. Cisco се свързва с висококачествени продукти, осигуряващи надеждна комуникация.

"Алфа Партнър" ЕООД е партньор на Cisco Systems - Cisco Select Partner и специализация Cisco Networking Specialization.


 

Марка: Cisco Systems Модел: 8
В пренаситения с радио сигнали радио ефир, безжичните контролери са изключително важно звено от безжичните мрежи. Предимствата на безжична мрежа, в която е интегриран контролер, спрямо мрежа, изградена от самостоятелни точки за достъп са следните:Управление на използваните радио канали в реално врем..
Марка: Cisco Systems Модел: 8
В пренаситения с радио сигнали радио ефир, безжичните контролери са изключително важно звено от безжичните мрежи. Предимствата на безжична мрежа, в която е интегриран контролер, спрямо мрежа, изградена от самостоятелни точки за достъп са следните:Управление на използваните радио канали в реално врем..
Марка: Cisco Systems Модел: 8
В пренаситения с радио сигнали радио ефир, безжичните контролери са изключително важно звено от безжичните мрежи. Предимствата на безжична мрежа, в която е интегриран контролер, спрямо мрежа, изградена от самостоятелни точки за достъп са следните:Управление на използваните радио канали в реално и пр..
Марка: Cisco Systems Модел: 8
Cisco Systems предлагат изключително богата гама точки за безжични достъп, които в комплект с безжичните контролери образуват една изключително надеждна и „необслужваема“ безжична мрежа.Cisco Aironet 1830 са ново поколение точки за достъп, поддържащи 802.11 ac Wave 2 стандарта, който позволява висок..
Показани 1 от 4 | 4 (1 Страници)
Този сайт изпозлва бисквитки. Научете повече