Новите видове търговия, потребности, продукти, тенденции, които се появяват на пазара през последните години, водят до повишаване търсенето на складови и логистични услуги и съответно до голямо развитие на този сектор.

Тези фактори, включително голямата конкуренция и все по-големите изисквания на клиентите за доставка на поръчките им, принуждават да се търсят решения, които ще помогнат на складовете да функционират по-продуктивно – по-бързо и с по-малко забавяния.

Световните компании вече влагат много средства в разработването на такива решения. Складът и работата в него в близките години ще се променят кардинално, затова водещите компании вече се грижат за своето бъдеще и влагат средства в разработването на умни решения. Едно от тези решения са умните очила.

Ние от Алфа Партнър си сътрудничим с едни от най-големите производители на умни решения, сред които е и Vuzix (прочетете повече за Vuzix ТУК!). С умните очила Vuzix ще успеете да повишите ефективността, точността и безопасността на своите служители. Това е едно перфектно умно решение за складиране, комплектуване и контролиране на наличностите в склада.

Vuzix умни очила ще Ви помогнат да подобрите процесите на работа в склада

Складовете търпят все по-големи загуби заради грешки в съхранението, комплектуването на заявките и поддържането на количества на наличностите.

Умните очила с добавена реалност (AR) от Vuzix могат да оптимизират ефективността на складовете и разпределителните зони, като ще помогнат във взимането на решения в реално време, на мига, свързвайки служителите и ръководителите, устройствата и програмите за управление на предприятието.

Предимствата от умните очила Vuzix за индустрията

С интелигентните очила Vuzix ще можете да поддържате високо ниво на точност

Избегнете грешките при изпълнението на поръчки с решенията от Vuzix за комплектуване в склада.

Умните очила ще Ви помогнат да повишите производителността

Изключете ръчния труд и осигурете мобилност на служителите си, освободете ръцете им с помощта на технология за добавена реалност.

Оптимизация на работната среда

Подменете обемното и тежко оборудване и освободете пространството в склада с леките и удобни компютри за глава – умни очила Vuzix.

Осигурете обратна връзка в реално време

Поддържайте сигурна връзка и комуникация между служителите, ръководителите и програмите.

Оптимизирайте операциите в склада с помощта на Vuzix

Намалете грешките, увеличете печалбите си и повишете производителността, като контролирате междинните операции с помощта на технология за добавена реалност от Vuzix.

Централизация на бизнес процесите с помощта на умни очила

Операциите включват широк спектър от сложни системи и работни процеси в складирането, които работят без проблеми, за да удовлетворят нуждите на клиентите. С помощта на смарт очилата Vuzix AR ще повишите производителността си и удовлетвореността на клиентите си, интегрирайки програми за управление на склада и отдалечено управление от експерти.

Vuzix ще даде на служителите Ви своевременна и коректна информация по цялата верига на доставки.

Какви са предимствата за индустрията?

  • Достъп до няколко системи от едно място – актуална информация когато и където Ви е необходима.
  • За по-добри бизнес решения – контрол и проследяване на наличностите в реално време, за да се прогнозира по-добре търсенето и предлагането.
  • По-висока оперативна ефективност – по-малко време за комплектуване и по-малко грешки при изпълнението на поръчки, за да имате конкурентно предимство.
  • Оптимизация на работните процеси и минимизиране времето на престой – обединете служителите си с помощта на ръководства на базата на добавена реалност и обратна връзка в реално време в тяхното полезрение.
  • Мобилност от следващо поколение – преносими компютри за глава с функция за гласова връзка.
  • По-удовлетворени служители на работното място – запазете добрите кадри с помощта на интерактивен контрол на работното място и обучение.

Heads-up, Hands-free мобилност

Складовете разчитат все по-малко на ръчни носители, ореминават към мобилните технологии – таблети, смартфони и баркод скенери, за да повишат точността и производителността си. С умните очила от Vuzix служителите в склада могат да станат още по-ефективни, използвайки решението 100% Heads-up, Hands-free, което ще ги свърже моментално с техния ръководител и към помощните програми.

Комплектуване в склада с добавена реалност

Грешките в склада могат да струват скъпо и когато това влияе на производствения процес, стойността се увеличава в пъти. Vuzix ще помогне да избора на стоки в склада с добавена реалност и моментална обратна връзка с потребителите, която ще потвърди успешния избор. Благодарение на умните очила грешките могат да бъдат намалени до минимум, служителите в склада могат да са по-спокойни и ефективни, а клиентите – максимално доволни.

Своевременно обучение и ръководство с умни очила Vuzix

Проведените анкети показват, че 40-50% от служителите, на които не им е проведено добро професионално обучение или на които не им е провеждано изобщо обучение, напускат работа още през първата година.

С помощта на смарт очилата от Vuzix служителите в склада могат да преминат през интерактивно обучение на работното си място и едновременно с това да бъдат контролирани от експерти в отдалечен режим. Обучението на живо или на запис и адаптацията могат да се провеждат на едно или на няколко места.

За да бъде оптимизирана и подобрена работата на Вашите служители, вземете умно решение – разчитайте на умни очила Vuzix